Funkční trénink Funkční trénink

Funkční trénink je program pro získání tělesné síly, rozvoje tělesné zdatnosti - kondice, ale i obratnosti a rychlosti. Funkční trénink vymyslel před více než dvaceti lety v USA Greg Glassman. Tento typ cvičení je odlišný od klasického cvičení v posilovně. Není zaměřen k nabrání svalové hmoty. Základní rozdíl mezi tradiční posilovnou a tělocvičnou pro Funkční trénink je ve způsobu cvičení. Zatímco v posilovně se provádějí cviky zaměřené na konkrétní svalové skupiny, Funkční trénink je zacílen na kondiční trénink, neboli cviky posilující celkovou fyzickou zdatnost. Cviky se provádějí rychle, dynamicky s menší zátěží.

Program je určen pro všechny věkové skupiny s tím, že každý může cvičit s jinou zátěží a intenzitou. Tato metoda je přizpůsobena všem, bez ohledu na pohlaví, věk, váhu nebo sportovní dovednosti. Funkčnímu tréninku se věnují děti i senioři, vrcholoví atleti, kteří chtějí zvýšit své výkony.

Termínem Funkční trénink je označovaná metodika či přístup k silovému tréninku. Cílem je rozvoj celkové tělesné síly, ale i obratnosti a rychlosti. Pro Funkční trénink je typická variabilita. Tréninky (workouts) jsou pro každé cvičení jiné, nejedná se o jednostannost. Jednotlivý trénink je sada malého počtu cviků, které se většinou několikrát v sériích opakují.

Běžnými cviky pro Funkční trénink jsou kliky, shyby, dřepy, leh-sedy, skoky přes švihadlo, výskoky na lavičku, veslování, běh a další (převažující jsou cviky se zátěží vlastního těla).

Cílem je provádět cviky velmi rychle, dynamicky a koordinovaně! Pro ztížení pohybů se používají relativně malé zátěže, tak aby cvik bylo možné typicky dvacetkrát opakovat. Například klasické výpady se mohou provádět s desetikilogramovým závažím nad hlavou. Využívání relativně malé zátěže (od 10% do 30% maxima) se zaměřením na dynamiku pak má dobrý vliv na zvýšení rychlosti pohybu.

Rozdíly oproti cvičení v klasické posilovně:

  • Komplexnost vs. jednostrannost - v normální posilovně a cvičení na strojích se snažíme o co největší izolování svalů, které právě posilujeme, a tím dosáhnout největšího efektu cvičení, pak ale není lehké cviky obměňovat a nepreferovat jen některé partie. Naproti tomu Funkční trénink volí cviky, u kterých se zapojují větší části těla, a ještě jsou v jednom tréninku v kombinaci s jinými cviky (kliky, dřepy, leh-sedy).
  • Vytrvalost - ve Funkčním tréninku se dělá většinou jen jedno tréninkové cvičení, které však trvá od 20 do 50 minut bez přestávek, nebo jen s nejnutnějšími přerušeními. Zatímco v posilovně většinou cvičíte v krátkých intenzivních dávkách, mezi kterými je dostatek času na zotavení.
  • Soutěživost - vždy se měří, za jaký čas zvládnete zadaný trénink. Ne, že by člověk musel zrovna závodit třeba s kamarádem, ale už samotné vědomí, že cvičíte proti času, vás žene dopředu. Vtip je v tom, že měřit čas je jednoduché a snadno vidíte zlepšení. Takové cvičení je zábavné. Dosáhnout něčeho podobného v posilovně většinou znamená vést si podrobný deník počtu opakování a hmotností atd.
  • Koordinace - cvičení v posilovně na strojích nebo na lavicích s činkami jsou ve své podstatě technicky méně náročná, než typické Funkční tréninkové cviky.

 

 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
8:00  
Funkční
Radek
8:00
9:00
 
 
 
Body Effect
Kačka
8:00  
9:00
 
8:30        
9:00            
Funkční
Radek
9:00
10:00
9:30            
10:00              
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
16:30        
17:00
Funkční
Tabata
17:00
18:00
Funkční
Radek
17:00
17:45

Body Effect
Kačka
17:00  
18:00
Funkční
Radek
17:00
17:45
     
17:30          
18:00  
 

 

 
     
18:30              
19:00